Aktualności

Zobacz postępy laboratorium, nowości w ofercie oraz informacje o zrealizowanych projektach badawczych

15.01.2024
Zakup dwóch chromatografów gazowych Pekin Elmer Clarus 680, 580 oraz generator wodoru.

Chromatograf gazowy Perkin Elmer Clarus 680 oraz Clarus 580 z automatycznym podajnikiem próbek Turbomatrix 40.

Zakupione chromatografy gazowe to nowocześniejsze modele poprzedników Clarus 500, które charakteryzują się wydajniejszymi systemami chłodzenia, co znacząco wpływa na skrócenie cyklów pomiędzy analizami poszczególnych próbek.  Zwiększona wydajność i kolejne instrumenty analityczne znacząco zwiększają naszą konkurencyjność na rynku badań sozologicznych. 

14.07.2023
Referencje

W czerwcu 2023 mieliśmy przjemność wykonać badania dla puckiego Hospicjum pw. św. OJCA PIO, tym samym otzymaliśmy następujące referencje. Dziękujemy bardzo. 

11.03.2023
Zmiana adresu laboratorium

Z wielką przyjemnością informujemy, że z dniem 11.03.2023 spółka AFORTEST zmienia adres laboratorium oraz biura. Nowy adres laboratorium to: Soboty 1b-1; 48-200 Prudnik. 

30.06.2022
Inwestujemy zakupując koleny GC-MS

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym firmy Perkin Elmer Clarus 500 plus automatyczny podajnik próbek.

To kolejna aparatura badawcza do wykonywania analiz jakościowych w naszym laboratorium. Jest to najwyższa półka w chemii analitycznej ponieważ oprócz standardowej analizy chromatograficznej, przy detekcji komponentów w próbce, czy parametrów chemicznych generowane jest spektrum masowe. Spektrometr masowy skanuje każdy pik na chromatogramie i pozwala nam zidentyfikować substancje i udokumentować je w oparciu o bazę danych tzw. bibliotekę NIST. Zjawisko interferencji (błędnej integracji pików – pospolite zjawisko przy analizie GC-FID) zostaje tutaj praktycznie wyeliminowane.  Aplikacja posłuży nam do analizy średniolotnych związków organicznych, ftalanów, fenoli, PCB oraz pestycydów z wydajnością do 60-80 próbek na dobę. 

23.03.2022
Kolejne realizacje i projekty!

Tym razem, możemy pochwalić się kolejnymi ciekawymi reazlacjami z takich lokalizacji jak: Zgorzów, Dawidy, Warszawa, Wypędy, Kościan, Luboń, Gniezno, Potępa, Gliwice, Sława Wielkopolska, Poznań, Grodzisk Wlk., Kościan. Sumarycznie to ponad 100 próbek! Serdecznie dziękujemy naszym stałym, nowym klientom oraz partnerom biznesowym 🙂

18.02.2022
Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Ekologii!

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy członkiem Polskiej Izby Ekologii.  To nie przypadek, gdyż właśnie w lutym były prowadzone konsultacje społeczne  dla projektu rozporządzenia MKiŚ w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  Przekazaliśmy nasze uwagi do PIE – zobaczymy jaki będzie efekt :) 

12.01.2022
Początek nowego roku owocuje pokaźnym zleceniem ze Stargardu!

Badania zanieczyszczenia terenów stają się popularne wśród inwestorów. Coraz więcej przykładów, gdzie inwestycje na terenach  miejskich i poprzemysłowych nie lubią dużego ryzyka. Tym razem możemy pochwalić się realizacją ze Stargardu, gdzie przebadaliśmy 48 próbek w 4 dni robocze w zakresie: 12 metali ciężkich, benzyny, oleje, WWA, BTEX styren, VOC (LZO) oraz chlorobenzeny – co daje razem przebadanie 85 parametrów w tak krótkim czasie! Badania mamy poparte akredytowanymi wzorcami oraz wykonanymi badaniami biegłości. 

15.11.2021
Wyniki badań biegłości (Proficiency Testing Scheme).

Pierwsza runda badań biegłości i akredytowanych, międzynarodowych porównań międzylaboratoryjnych za nami! Nasz udział i uzyskane wyniki w globalnym, i jednym z najbardziej prestiżowych programów (Badania biegłości/Profficiency Testing) są bardzo zadowalające! Jednym zdaniem: potwierdzamy, jakość, wiarygodność i precyzję badań.

16.09.2021
Badania biegłości (Proficiency Testing Scheme) z LGC

Pierwsze koty za płoty 🙂 Miło nam poinformować, że rozpoczeliśmy waleczną drogę do uzyskania akredytacji. Kluczem do sukcesu tutaj, są przede wszystkim badania biegłości tzw. Proficiency Testing, a mówiąc w skrócie PT – porównania międzylaboratoryjne. Nasz „contest” jest organizowany przez firmę #LGC – zakres dla laboratorów specjalizujących w badaniach zanieczyszczenia gruntu, gleby lub ziemi. Warto dodać, że LGC posiada akredytację w tym zakresie a badania są przeprowadzane w skali całego globu. 

02.09.2021
Badania sozologiczne dla celów rozpoznania ternów budowlanych w okolicy Trójmiasta

Tym razem przeprowadziliśmy badania próbek gleby i gruntu w ramach inwestycji, gdzie zleceniodawcą jest jedna z największych sieci supermarketów w Polsce! To kolejne duże zlecenia dla laboratorium AFORTEST. Serdecznie dziękujemy!

24.06.2021
Rekordowa realizacja AFORTEST!

Realizacja projektu badawczego w okolicy Ostrołęki i Wyszkowa. Jest nam niezmiernie przyjemnie, że mamy przyjemność sprostać wyzwaniu przebadania ok 200 próbek wody podziemnej. 

02.06.2021
Postępy

Nasza pracownia analiz instrumentalnych rozwija się z czego jesteśmy dumni. Już wkrótce kolejne metody badawcze i aplikacje.

13.04.2021
Certyfikowane pojemniczki na próbki

Nowa dostawa certyfikowanych pojemniczków na próbki już poukładana 🙂 Dbając o jakość dla naszych klientów pojemniczki sprowadzamy z Wielkiej Brytanii. Szkoło bursztynowe to podstawa, jednakże tylko niereaktywne uszczelniające wkładki teflonowe pozwolą zachować jakość i stabilność próbek.

30.03.2021
Zmiana adresu biura i laboratorium

Informujemy, że wraz z dniem 1 kwietnia 2021 laboratorium AFORTEST rozpoczyna działalność w nowej lokalizacji w Prudniku tj. przy ulicy Jagiellońskiej 3, 48-200 Prudnik. Nowe miejsce to budynek z historią, a fakt, że był tam kiedyś szpital nadaje możliwości techniczne rozwijania naszej pracowni.

11.02.2021
Nowy Adres laboratorium już wkrótce

Pragniemy poinformować, że negocjacje dotyczące dzierżawy odpowiedniego lokalu do prowadzenia laboratorium zostały zakończone. Planowany termin przeprowadzki to początek kwietnia 2021 r. Już nie możemy się doczekać rozpoczęcia wykonywania badań w nowych odpowiednio wysokich pomieszczeniach.  Warunki lokalowe to kluczowy element w procesie uzyskania akredytacji. 

28.01.2021
Wideokonferencja i szkolenie z naszym partnerem laboratorium DERWENTSITE ENVIRONMENTAL TESTING SERVICES w Wielkiej Brytanii

Dzisiaj odbyło się bardzo ciekawe szkolenie „Pobieranie i integralność próbek”, które przygotowaliśmy dla naszych partnerów biznesowych z Wrocławia.  Szkolenie poprowadził autorytet w dziedzinie Sozologii w Wielkiej Brytanii Dr Ken Scally. Szkolenie było rzeczowe, zwięzłe i na temat. Sposób przygotowanej dynamicznej prezentacji w oparciu o najnowsze technologie. W dobie panującej Pandemii takie szkolenia stają się codziennością.   

16.10.2020
Zakup nowego Chromatografu gazowego Perkin Elmer Clarus 500 GC-FID

Z wielką przyjemnością infromujemy o nabyciu kolejnego chromatografu gazowego GC-FID przez spółkę AFORTEST do badania substancji w zakresie węglowodorów ropopochodnych.  Aparat został sprowadzony ze Szwajcarii. Powatarzalność i ciągłąść oferowanych przez nas usług jest niezwykle istotna z punktu widzenia uzyskania akredytacji. Dobrze jest aby każda aplikacja była poparta przynjemniej dwoma aparatami w przypadku kiedy mamy awarie i musimy czekać na serwis. 

03.10.2020
Doprowadzenie do świetności zapasowego podajnika próbek Perkin Elmer HeadSpace Turbomatrix HX40

Ten piękny podjanik próbek niewielkim kosztem został przywrócony do sprawności. Mieliśmy problem jedynie z zasilaczem, który został naprawiony przez lokalnego elektronika. Teraz mamy już dwa sprawne podajniki próbek do analiz aparaturą GC-MS-HS. 

09.07.2020
Aplikacja GC-MS-HS już gotowa!

Z przyjemniścią informujemy, że laboratorium AFORTEST od dzisiaj dysponuje aparaturą do analizy jakościowej jaką jest GC-MS-HS . 

Ów aplikcja umożliwia nam wykonanie badań węglowodorów chlorowanych w oparciu o certyfikowany wzorzec jak również lotnych związków organicznych LZO w tym BTEX i Styren.  Bardzo ważnym elementem jest podajnik próbek Head Space oraz spektrometr masowy. Spektrometr masowy skanuje każdy pik na chromatogramie i pozwala nam zidentyfikować substancje i udokumentować je w oparciu o bazę danych tzw. bibliotekę NIST.  Podajnik próbek fazy nadpowierzchniowej Head Space pozwala analizować lotne substnacje przy użyciu tylko jednego gazu nośnego i zrezygnować z kosztownej i szkodliwej ekstrkacji.  Dokładniejsze są również limity detekcji rzędu poniżej jednej cząstki na miliard czyli <1 ppb. Potencjał przerobowy to powyżej 50 próbek na dobę.  

06.03.2020
Cieplarka brytyjskiej firmy LEEC!

By zapewnić naszym klientom szybką realizację sprowadziliśmy cieplarkę, która pomieści powyżej 150 próbek gruntu jednocześnie. Suszenie naszych próbek przebiega w temperaturze <37 ° C aby nie utracić wszystkich związków organicznych takich jak WWA do późniejszej ekstrakcji. 

IMG_20200306_161331
en_GBEnglish