Aparatura, którą dysponujemy

Zobacz potencjał techniczny naszego laboratorium, który determinuje nasze możliwości wykonawcze. 

GC - FID Clarus 680 oraz GC- FID - HS Clarus 580

Chromatograf gazowy Perkin Elmer Clarus 680 oraz Clarus 580 z automatycznym podajnikiem próbek Turbomatrix 40.

Zakupione chromatografy gazowe to nowocześniejsze modele poprzedników Clarus 500, które charakteryzują się wydajniejszymi systemami chłodzenia, co znacząco wpływa na skrócenie cyklów pomiędzy analizami poszczególnych próbek.  Zwiększona wydajność i kolejne instrumenty analityczne znacząco zwiększają naszą konkurencyjność na rynku badań sozologicznych. 

GC - MS z automatycznym podajnikiem próbek

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym firmy Perkin Elmer Clarus 500 plus automatyczny podajnik próbek.

To kolejna aparatura badawcza do wykonywania analiz jakościowych w naszym laboratorium. Jest to najwyższa półka w chemii analitycznej ponieważ oprócz standardowej analizy chromatograficznej, przy detekcji komponentów w próbce, czy parametrów chemicznych generowane jest spektrum masowe. Spektrometr masowy skanuje każdy pik na chromatogramie i pozwala nam zidentyfikować substancje i udokumentować je w oparciu o bazę danych tzw. bibliotekę NIST. Zjawisko interferencji (błędnej integracji pików – pospolite zjawisko przy analizie GC-FID) zostaje tutaj praktycznie wyeliminowane.  Aplikacja posłuży nam do analizy średniolotnych związków organicznych, ftalanów, fenoli, PCB oraz pestycydów z wydajnością do 60-80 próbek na dobę. 

Spektrofotometr UV-VIS (System Spectroquant Prove 300 firmy MERCK - lampa ksenonowa)

Poniższe urządzenie umożliwia nam przeprowadzenie certyfikowanych analiz fizykochemicznych wody podziemnej, powierzchniowej, morskiej, pitnej, ścieków roztworów glebowych itp. Dużym udogodnieniem są testy kuwetowe tzw. (cell test), które są zschynchronizowane z systemem analitycznym firmy MERCK, gdzie każdy badany parametr jest podpięty pod gotową metodę badawczą, którą zakupujemy u naszych dostawców.  Każda metoda jest sczytywana przez aparat z kodu kreskowego kuwety. Ów metody oraz pomiary posiadają certyfikat analizy. 

GC-MS-HS

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym firmy Perkin Elmer Clarus 500 oraz podajnik próbek Head Space Turbomatrix HS 40

Ów aplikcja umożliwia nam wykonanie analiz jakościowych węglowodorów chlorowanych w oparciu o certyfikowany wzorzec jak również lotnych związków organicznych LZO w tym BTEX i Styren.  Bardzo ważnym elementem jest podajnik próbek Head Space oraz spektrometr masowy. Spektrometr masowy skanuje każdy pik na chromatogramie i pozwala nam zidentyfikować substancje i udokumentować je w oparciu o bazę danych tzw. bibliotekę NIST.  Podajnik próbek fazy nadpowierzchniowej Head Space pozwala analizować lotne substnacje przy użyciu tylko jednego gazu nośnego i zrezygnować z kosztownej i szkodliwej ekstrkacji.  Dokładniejsze są również limity detekcji rzędu poniżej jednej cząstki na miliard czyli <1 ppb. Potencjał przerobowy to powyżej 50 próbek na dobę.  

Chromatograf gazowy sprzężony ze spektrometrem masowym firmy Perkin Elmer Clarus 500 oraz podajnik próbek Head Space Turbomatrix HS 40

Ów aplikcja umożliwia nam wykonanie analiz jakościowych węglowodorów chlorowanych w oparciu o certyfikowany wzorzec jak również lotnych związków organicznych LZO w tym BTEX i Styren.  Bardzo ważnym elementem jest podajnik próbek Head Space oraz spektrometr masowy. Spektrometr masowy skanuje każdy pik na chromatogramie i pozwala nam zidentyfikować substancje i udokumentować je w oparciu o bazę danych tzw. bibliotekę NIST.  Podajnik próbek fazy nadpowierzchniowej Head Space pozwala analizować lotne substnacje przy użyciu tylko jednego gazu nośnego i zrezygnować z kosztownej i szkodliwej ekstrkacji.  Dokładniejsze są również limity detekcji rzędu poniżej jednej cząstki na miliard czyli <1 ppb. Potencjał przerobowy to powyżej 50 próbek na dobę.  

4 x GC FID

Chromatograf gazowy Perkin Elmer GC-FID służy do badania substancji w zakresie węglowodorów ropopochodnych tj. benzyn, olei mineralnych jak również WWA (wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych).  Tego typu aplikacja to standard w analizie ilościowej. Każdy z apratów jest wyposażony w podajnik próbek co umożliwia pracę i analizowanie badanych ekstraktów przez 24h/dobę.  Obsługa aparatów jest prosta, jednakże przygotowanie próbek wiąże się dodatkowym kosztem przeprowadzenia ekstrakcji.  Wydajność laboratorium w tym zakresie to ok 100 próbek na dobę. 

Potencjometr Elmetron CX-401 i różne elektrody

Potencjometr oraz elektrody załączone na poniższym zdjęciu służą do pomiarów takich parametrów w wodzie lub ekstrakcie wodnym jak:  pH, przewodność elektrolityczna, nasycenie tlenem czy potencjał redox. Każdy pomiar jest dokonywany po uprzedniej kalibracji i jednoczesnym sprawdzeniu temperatury danej próbki. 

IMG_20210614_105023 (1)

Cieplarka brytyjskiej firmy LEEC!

By zapewnić naszym klientom szybką realizację sprowadziliśmy cieplarkę, która pomieści powyżej 150 próbek gruntu jednocześnie. Suszenie naszych próbek przebiega w temperaturze <37 ° C aby nie utracić wszystkich związków organicznych takich jak WWA do późniejszej ekstrakcji. 

IMG_20200306_161331
pl_PLPolish