Identyfikacja zawartości struktur azbestu

w próbkach materiałowych

W większości przypadków eternit można rozpoznać gołym okiem jako materiał budowlany z którego wykonywano dachy.  Większość z nas nie zdaje sobie sprawy, że struktury azbestu występują w takich materiałach jak uszczelki, cement, izolacje, różnego rodzaju materiał z rozbiórek itp. Przedsiębiorcy doskonale rozumieją, że wykazywanie diagnostyką laboratoryjną tego typu odpadów ma sens, ponieważ tylko w ten sposób można potwierdzić czy mamy do czynienia z odpadem niebezpiecznym.  W naszej ofercie znajdziecie Państwo akredytowane badanie, które potwierdzi występowanie zawartości struktur azbestu w różnego rodzaju próbkach materiałowych, odpadach  jak również w glebie. 

Dyrektywa Unijna i regulacja prawna dotycząca azbestu i ochrony pracowników.

Próbki materiałowe, które zostaną poddane badaniu w celu identyfikacji zawartości azbestu powinny zostać pobrane tylko i wyłącznie przez osoby do tego przeszkolone.  Kilka gram materiału czy też gleby w zupełności wystarcza do wykonania badań. Próbki są transportowane w woreczkach foliowych. Dla bezpieczeństwa każdą próbę należy zapakować w dwa woreczki tj. podwójnie/dwuwarstwowo. 

Po dostarczeniu prób do laboratorium oraz dokumentacji z poboru prób,  jeszcze tego samego dnia roboczego przystąpimy do ich rejestracji,  co zostanie formalnie potwierdzone dokumentem rejestracyjnym, który przekazujemy klientom w postaci pliku PDF. 

Na życzenie klienta udostępniamy zdjęcia spod mikroskopu wraz z opisem występujących struktur czy wiązek azbestu. Badania posiadają status badań akredytowanych. 


pl_PLPolish